iletisim Ve Çaði

Yeni bir dünya gerçeðinde bireyin, tüm özel ve resmi topluluklarin kendi ölçüsünde yeni bir dünya kurmanin saðlandiði,
Bu haber 30-11--0001 00:00 eklenmiş ve 2218 kez görüntülenmiştir.

Yeni bir dünya gerçeðinde bireyin, tüm özel ve resmi topluluklarin kendi ölçüsünde yeni bir dünya kurmanin saðlandiði, biraz eski ama yeni bir atmosferdeyiz. Ve tüm insanlar buna iletisim çaði diyorlar.

iletisim, insanoðlunun ortaya çiktiði ilk dönemlerden itibaren dil ile birlikte zaman içerisinde yerini almistir. insanoðlunun ilk dönemlerinde birey ya da küçük gruplar arasi gibi mahallî olan iletisim,  duygu ve düsünceyi sözlü ifade etmeninin yaninda sanatsal faaliyetlerde de kendisini göstermis ve uzun bir süre bu kapsamda islev görmüstür.

Tarihin, Sümerlerde milattan önce dördüncü binde yaziyla baslamasiyla insanoðlunun tasa, topraða ve madene verdiði anlamlara artik yazili becerilerde eklenmistir. ‘’Söz uçar yazi kalir’’ ifadesiyle artik yazi, insanoðlunun birikimlerinin birçoðunu kayit altina almis; bir anlamda bellek görevi görmüstür. Ayrica matbaa teknolojisi sayesinde kayit altina alinan bilgilerin kitlelerle bulusmasi daha mümkün hale gelmistir.

Son yüzyilin zaman tünelinde iletisim,  teknoloji sayesinde bas döndürücü bir sekilde hizlanmistir. Bireyden, birey ve topluluða, topluluktan bireye ve topluluða karsilikli aktarimlarin e-posta, messenger, tv, radyo, telefon,  gazete gibi vs. araçlarla saðlanmaya çalisildiði bilgi paylasimi, evrensel etkilesimde yine iletisim teknolojisi sayesinde hizlanmis ve hayatin daha kolay hale gelmesinde olumlu etkiler saðlamistir.

Örneðin Arap ülkelerinde yasanan devrimlerden, canli yayinlanan savaslara; yeni pazarlama tekniklerinden, is takiplerine; siyasal kampanyalardan, demokratik kültürün gelistirilmesine kadar çok genis bir yelpazede sinir tanimayan bir etki göstermistir. Ve bu çað, simdilik evrensel anlamda insanlarin yakin iliskiler kurduðu, yakin - uzak iliskilerin yer deðistirdiði ve kendi geçmisini tüm deðerleriyle hizla tükettiði bas döndürücü sürece doðru ilerlemektedir.

Yerel Gazetenin Pozitif Algisi

Yerel gazete; insanoðlunun zaman içindeki ihtiyaçlarindan doðan, belirli ya da belirsiz araliklarla çikarilan, genel anlamda matbuat, özel anlamda gazete, dergi ve brosür vb. yayinlari kapsayan,  baski makineleriyle çoðaltilip kitlelere ulastirilan, dördüncü kuvvetin bir parçasi olarak hayata, yönetime müdahale eden, olay ve fikirleri tarafli ya da tarafsiz ulastiran, fikirsel ya da olgusal kavramlarin kitleyle(okur) baðini saðlayan, iletisim mekanizmasinin bir parçasi, güç ve kurulus olarak karsimiza çikmaktadir. Daha kisa bir ifadeyle, sivil toplumun bir parçasi olarak görmek te mümkündür.

Yerel basinin tarihsel gelisimini bir kenara birakarak bu kavramin günümüzdeki varlik ve anlami olarak;

•Kendi mahâlli bölgesinde ya da coðrafyasinda bireysel ve toplumsal gelismeye yardimci olmak,

•Bireyin ya da topluklarin bölgesine duyarli kilinmasini ve eðlenmesini saðlamak,

•Yerelin, ulusal ve evrenselle karsilikli etkilesiminde düsünce ve davranislar kazandirmak,

•Birey ve topluluklarin temel haklarinin korunmasinda kamuoyu vazifesi görmek gibi  algilamalara sahiptir.

Bireye ve topluma en yakin deðerler arasinda yer alan yerel basin ya da yerel medya, küresellesmeyle dünyanin kocaman bir köy haline geldiði ve tüm renklerin giderek tek bir renkte birlestiði bu süreçte sokaklarin kendi duygularini dile getirmesi; genis kitlelere haykiramayan sessiz çoðunluðun, kendi kimliðini korumasi ve kendini savunmasi için, kamusal hizmetlerin ve hayatin daha niteliksel hale gelmesi için ve bireye en yakin olduðu için desteklenmektedir.

Çünkü yukarida da ifade ettiðimiz gibi ülkemizde mahâlli bir etkinliði olan yerel basinin geleceði; yani ulasabileceði kitle sayisi, alabileceði reklam orani, satabileceði tiraj da genel olarak bu dar çerçeveye göre sekillenmektedir. Mahalli bölgenin ekonomik iliskileri, niteliksel okur yazarlik, kent kavramina yapilan vurgu, nüfus ve kalite gibi kavramlar yerel basinin hayat sahasi olarak yasayabileceði ya da yasayamayacaði bir atmosfer olusturmaktadir.

Yukarida paylastiðimiz teorik algi daha çok ‘‘modern ülkelerde‘‘ pratik hayata uyarlanmaktadir. Doðal olarak ‘‘modern ülkenin’’; saðduyusu, politik durusu, ekonomisi, okur yazarliði, kentliliði, teknolojisi ve saymadiðimiz diðer artilari, o ülkenin nimetlerini yerel basina da yansitmaktadir.

Türkiye Algilamasi Ve Çikis Yolu

Türkiye’de yerel basin, genel bir ifadeyle belirli bir coðrafi bölgenin sesi olma niteliði tasimaktadir. Osmanli mirasinin ve gelismislik düzeyinin merkezi olan istanbul basinina karsi Anadolu’yu ya da ötekiyi ifade ederek ortaya çikan yerel basinimizin büyük bir kismi  ‘‘modern yerel basin‘‘ özelliklerine sahip deðildir. Zihnimizde biraktiði algilamalari su sekillerde ifade edebiliriz:

•Yerel basini mesleki olarak görenler ile görmeyenler

•Teknolojik imkanlari olanlarla, olmayanlar

•Siyasi destek alanlarla, almayanlar

•Tiraji binlerle ifade edilenlerle, binde kalanlar

•Aile sirketi olarak çalistiranlarla, çalistirmayanlar

•Tarafli olanlarla, olmayanlar

•Ekonomik kazançlari olanlarla, olmayanlar

•ideolojik tutum sergileyenlerle, sergilemeyenler

Yerel basin yukaridaki algilamalarimizin bir, birden çok ya da hepsine daha ziyade negatif olarak sahiptir. Bu durumda yerel basinimizin genel olarak okurla olan iliski baði ve çaðdaslik düzeyi zayif görünmektedir. ‘‘Bir dokun bin ah isit‘‘  durumuna doðru giderken sorunlari çözmek için nereden baslanmalidir dememek için ise her hangi bir yerden baslamak gereklidir.

www.ötekiturkiye.org olarak yerel basinimizin, sorunlarin çözümü için baslamasi gereken noktalarini su sekilde ifade etmeyi uygun bulmaktayiz:

•Öncelik ‘‘içinizdeki irlandalilari temizlemek‘‘tir. Bu sayede güçlü iradenin etkinliði sayesinde hem örgütlü bir toplum olmanin bir örneði sergilenecek, hem de ileriki adimlar için ciddi bir deneme olacaktir. Sayet basari kazanilirsa.

•Yerel basinimiz, kendisine karsi dev ve haksiz gördüðü ulusal basinla olan Don Kisot misali kavgasini sürdürmek yerine firsatlari deðerlendirmelidir. Hazir bugünlerde ulusal medyada ‘‘candas‘‘,  ‘‘yandas‘‘ ve ‘‘mütareke basini‘‘ gibi nitelemelerle güven duygusunun muðlak olmasi yerel basina sunulan bir sanstir diye düsünmekteyiz. Ve bu sans, yerel kamuoyu olusturulmasinda ya da daha çok kisiye dokunulmasinda yardimci rol olacaktir.

•Gazetenin niteliksel olmasi satis için temel kriterdir. Bunun gerçeklesmesi için baski kalitesi, zengin içerik ve yazar vizyonu açisindan kaliteli olmak, ulusal ile evrenseli okumak ve okutmak önemlidir. Örneðin, Adana kültürel zenginliðe sahip kentimizdir. Ama kentteki yerel gazetelerin birçoðu,  isimleri hariç hemen hemen ayni tonda,  ayni yayin düzleminde yayinlanmaktadir.

•Yerel basinin ileri bir seviyede olmasinin temel kosullarindan biri de süphesiz ki kentlesme kavraminin etkinlik  kazanmasidir. Mahalli yayin yapan gazetelerin kendi bölgelerinin ekonomik, idari, eðitim, spor ve sanat kuruluslariyla yapacaklari ortak çalismalar, hem kent bilinci hizlandiracak hem de gazetelerin geleceðine dair yeni arayislari ve kolayliklari ortaya çikaracaktir. Ayrica izmir’de yayinlanan Yeni Asir Gazetesi, kentlesmenin nimetlerinden faydalanma seviyesi ülkemizdeki birçok yerel gazeteden ileri durumdadir.  Ve bu durumun ciddi analiz edilmesi, isleri aksak yürümekte olan yerel basin kuruluslarinda rekabet sansini arttiracaktir.

•Gazeticiliðin standartlarinda çaðdas anlayislar dikkate alinmali ticari amaçli yayin yapan kuruluslar yasalarla denetim altina alinmali ve gerçek gazetelerin pastadan daha fazla pay almasi saðlanmalidir. Gerek devlet yetkililerinin gerekse de konunun uzmanlari tamamen ticari amaçli gazetelerin çikarilmasina karsi çiktiklarini zaman zaman beyan etmeleri çözüm sürecinde bir etkiye sahiptir. Ancak, Türkiye gerçeðinde herkes bazi konularda bir seylere karsidir. Ancak önemli olan icraattir. Ve bu icraatlarin baðimsiz denetçiler tarafindan gözlenmesine imkân taninmalidir.

•Modern  ülkelerin bir çoðunda  yerel gazete tirajlari, nitelik ve nicelikleri herkesi mutlu edebilecek düzeydedir. Belki bu durumun ortaya çikmasinda modernlikle beraber o ülkelerin bir kisminda eyalet sisteminin benimsenmis olmasi yerel gazetenin genis bölgelerde etkin kilinmasini saðlamistir. Ülkemizde sayilari binlerle ifade edilen yerel gazetelerin çok az bir kismi hariç kendi dar bölgesinin disinda satilamamaktadir. Bu durumun hem ilgili mevzuatlarla hem de gazete sahiplerinin yeterli isletme ve pazarlama teknikleriyle asilmasi;  yerel gazetelerin daha genis bölgelere ulasmasi için alt yapinin hazirlanmasi gerekmektedir.

•Yerel basinda sivil ve resmi bürokrasi korkusunun sona ermesi gereklidir. Yapilan doðru haberde kim ne der? Sorusunun ortadan kalkmasi ve cesur habercilik ilkesinin gelistirilmesine çalisilmalidir.

•Yerel basin, yeni hebercilik anlayisi gelistirmeli, sehrin sorunlarini objektif dile getirmeli ve sehir ileri gelenleriyle beraber sehrin sessiz kahramanlarini ortaya çikarmalidir.

•Yerel basinin kurduðu iliskilerde dar çevrenin disina çikilarak  gazete sahiplerinin etkinlik ve festivallerle aktif organizasyonlara gidilmesi gerekmektedir.

Son Söz Yerine

www.otekturkiye.org sitesi olarak yerel basinla ilgili bilindik ya da bilinmedik, eksik ya da fazla bir seyler söylemeye, ama iyi seyler söylemeye çalistik. Ve söylenecek ya da söylenmesi gereken sözlerin bu kadar olmadiðinin da bilincindeyiz.

Biz, yerel basinimizin bir sivil toplum unsuru olduðunun farkindayiz. Yerel basinin geleceðe dair vizyonu da ‘’sivil’’ ve ‘’toplum’’ kavramlarinin ayri ayri ve doðru algilanmasiyla olusturulacaðina inaniyoruz.

Bunlardan ilk algilama olan ‘’sivil’’ kavrami, köken itibariyle Latince’de “kentli ve yurttas” anlamlarinin karsiliðidir. Biz de bulduðu anlamlar; genis bir düsünce çerçevesinde halkin kendisi ya da en anlamli bir sekilde insan demektir. Ülkemiz, insan haklarina saygi, demokratik siyaset ve toplum konularinda kültürel deðer ve dokularimizin disinda tepkiler ya da daha ileri seviyede davranislar sergilemektedir. Bu sebeple yerel gazetelerimizin, bireyin demokrasi düzeyinin ilerletilmesi ve insana dokunmak gibi temel islevleri yerine getirme zorunluluðu vardir.

ikinci algilama noktamiz ise “toplum” kavraminin açilimiyla ilgilidir. insanlarin zaman içerisinde karsiliki iliskiler yasamasi ve ortak olgular arasinda bir araya gelmesiyle olusturulan birliktelik toplumu ortaya çikarmistir. Bu birlikteliðin nirengi noktasi ise; ihtiyaçlar olmustur. Ve toplumun ihtiyaçlari arasinda yer alan; iletisim, kültürel ve sanatsal alandaki faaliyetler yerel basina yüklenen sorumluluklar arasindadir.

Bu algilamalarin sonucunda yerel basinimizin muhtesem yüzyili; kapitalizm, kentlesme ve okuryazarlik kavramlarinin birlikteliðiyle yasanacaktir.

Kaynak: http://www.otekiturkiye.org/icerik/4-yerel-gazetecilik.html

ETİKETLER :
YORUMCULARIN DİKKATİNE
İmlası bozuk, büyük harfle yazılan, hakaret niteliği taşıyan, argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren yorumlar kesinlikle yayınlanmayacaktır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Adınız :
E-Mail :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Yazılım
Uyumlu Web Tarayıcıları