MEVLANA\ NIN TERÖR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Bu makale 30-11--0001 00:00 eklenmiş ve 5552 kez görüntülenmiştir.
Misafir YAZARLAR

Bundan böyle bu köşe\'de bize mail gönderen deðerli yazarların fikirlerine yer vereceðiz. İlk yazarımız KAZIM ÖZTÜRK
ÖZTÜRKÇE  Eðitimci/ şair/ yazar..

MEVLANA\'NIN TERÖR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Mevlana\'nın terör konusundaki fikirlerine geçmeden önce;
Kur\'an ve İslâm\'ın teröre bakışını bilmemiz yararlı olur. Çünkü
Mevlana; bir Kur\'an ve Allah âşıðı olarak, ışıðını Kur\'andan alarak
terör konusunda bakış geliştiriyor. Mevlana\'nın bütün fikir ve
düşünceleri Kur\'an çerçevesinde şekillenir. O\'nun, bunun dışında bir
tavır sergilemesini beklemek, en azından Mevlana\'yı bilmemek olur.
Terörün; bir, siyasi tanımı, bir de dini ve ahlaki tanımı vardır.
Bizim konumuz siyasi olmadıðı için bunun üzerinde durmayacaðız. Dini
ve ahlaki tanım içinde terörü Kur\'an ışıðında şöyle tanımlayabiliriz:
"Onlara; "Yeryüzünde fesat çıkarmayın" denildiði zaman; "Biz ancak
ıslah edicileriz" derler." "Şunu bilin ki, onlar bozguncuların ta
kendileridir, lakin anlamazlar"
Âyette "Onlar" tabiri; münafıklar, kâfirler olarak geçer.
Her insan kendi aklını beðenir ve tuttuðu yolun doðru olduðunu iddia
eder. Sıra iddianın deliline gelince müminle kâfirin farkı ortaya
çıkar. Müminin delili, aklının yanında, hatta önünde bulunan ve doðru
bilginin kaynaðı olan vahiydir, Kur\'an-ı kerim ve hadislerde yer alan
bilgiler ve açıklamalardır. Hz. Peygambere inanmayanlar ise yalnızca
beşeri bilgi kaynaklarıyla yetinmek durumundadırlar. Beşeri bilgi
kaynakları birçok konuda, tek başına doðruyu bulmaya, bilmeye yeterli
olmadıðından bununla yetinenler hataya düşerler, yanlış yollara
saparlar.
"İnsanlardan öyleleri vardır ki, dünya hayatı hakkında
söyledikleri senin hoşuna gider. Hatta böylesi kalbinde olana Allah\'ı
şahit tutar. Hâlbuki o, hasımların en yamanıdır." "O dönüp gitti mi
yahut bir iş başına geçti mi yeryüzünde ortalıðı fesada vermek,
ekinleri tahrip edip nesilleri bozmak için çalışır. Allah bozgunculuðu
sevmez." "Böylesine; "Allah\'tan kork" denilince, benlik ve gurur
kendisini günaha sevk eder. Ceza ve azap olarak ona cehennem yeter. O,
ne kötü yerdir."
Bu ayetlerde; inanmadıkları halde, samimiyetsiz şekilde her
şeye Allah\'ı şahit tutmaları anlatılır. Bu, bir çeşit terördür. Çünkü
bundan sonraki ayet bunu açıkça belirtiyor. Zaman zaman; "İslami
terör", "Terörist müslümanlar" tabirini duyuyoruz. Hiçbir müslüman
terör yapmaz, yapamaz. Çünkü onun terör yapmaya ne imanı, ne
yaratılışı ve ne de kalbi izin verir. Bunu söyleyenler bilmeden,
Müslümanın nasıl bir insan olduðunun farkına varmadan söylenmiş
ayaküstü sözlerdir. Daha doðrusu siyaseten söylenenlerdir. Bu husus
bizi baðlamıyor.
İslâm\'da Terör Yasaktır
Esasında ilahi dinlerin gönderiliş sebebi; terör, anarşi, kan, savaş,
düşmanlık, gözyaşı... Gibi olumsuzlukları gidermek içindir.
Allah, bütün insanları; kardeşçe bir arada yaşasınlar, huzur içinde
hayatlarını idame ettirsinler diye yaratmıştır.
Yeryüzünde ilk kan; Hz. Âdem\'in çocukları; Habil ile Kabil arasında
dökülmüştür. Yani ilk terör hadisesi, küçük de olsa bunlarla
başlamıştır.
İslâmî anlayışta; toplumun huzuru için fertler feda edilir. İslâm\'da;
hem ferde, hem de topluma önem verilmiş, hiçbir şekilde işleyen
düzenin bozulmasına izin verilmemiştir.
Kur\'andan terör konusu ile ilgili birkaç örnek verecek olursak;
"İşte bu yüzdendir ki İsrailoðullarına şöyle yazmıştık; kim, bir cana
veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın (Haksız
yere) bir cana kıyarsa, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim
bir canı kurtarırsa, bütün insanları kurtarmış gibi olur.
Peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler, ama bundan sonra
da onlardan çoðu yine yeryüzünde aşırı gitmektedirler."
Tarih boyunca dünyada İsrailoðulları; savaşlar, ihtilaller, çeşitli
para oyunları ve entrikalar çıkarmış, bu gibi olaylarda büyük rol
oynamış, milyonlarca canın ve hesapsız servetin yok olmasına sebep
olmuşlardır.
"Yahudiler; "Allah\'ın eli baðlıdır" dediler. Hay dedikleri yüzünden
elleri baðlanası ve lanet olasılar! Aksine, Allah\'ın eli açıktır,
dilediði gibi verir. Andolsun ki sana Rabbinden indirilen, onlardan
çoðunun azgınlıðını ve küfrünü artırır. Aralarına, kıyamete kadar
düşmanlık ve kin soktuk. Ne zaman savaş için ateş yakmışlarsa (fitneyi
uyandırmışlarsa) Allah onu söndürmüştür. Onlar, yeryüzünde
bozgunculuða koşarlar. Allah bozguncuları sevmez."
Anarşi ve terörü kışkırtanlar, fitneyi ateşlemekle eş deðerde
tutulmuştur. Fitneyi, en büyük cinayet saymıştır. İslamın özünde,
insana deðer vermek, insanların huzur, sükun ve güven içinde özgür bir
ortamda yaşamalarını ister. Bunlar isterse başka dinden olsunlar
deðişmez.
"Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah\'a
korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere
Allah\'ın rahmeti çok yakındır."
"Lut\'u da(Peygamber gönderdik). Kavmine dedi ki: "Sizden önceki
milletlerden hiç birinin yapmadıðı fuhuşu mu yapıyorsunuz?"
"Çünkü siz, şehveti tatmin için kadınları bırakıp da şehvetle
erkeklere yanaşıyorsunuz. Doðrusu siz taşkın milletsiniz."
Fuhuş, terörün bir başka yönüdür. Allah\'ın emirlerine uymayan,
yasaklarını yapanların rahatça terör yapabilecekleri anlaşılmaktadır.

Mevlana\'nın Terör Konusundaki Fikirleri
Mevlana; İslâm dışı bir tavır sergilemeyeceðine, sergilemesi mümkün
olmadıðına göre eserlerinde teröre bakış açısını ele almamız,
kitabımızın konusu yönünden daha anlamlı olacaktır. İşte Mevlana\'nın
fikirleri:
"Hiç kılıçla okun aklı, temyizi olur mu?"
"Edepten, terbiyeden kaçanlar, erliðin yüzsuyunu da dökerler, erlerin
yüzsuyunu da."
"Herzevekillerin herzelerini, manasız sözlerini, saçma gururlarını az
dinle, bu çeşit adamlarla savaş, safına girme."
"Kendine gel, aðzını yum. Fitne, dudaklarını açtı. Kuru sözlere giriş,
doðrusunu Allah iyi bilir."
"Onu anlamanın afeti, sözdür, haldir. Kanı kanla yıkamanın imkânı
yok."
"Bedenin secdegahı olan mescid, gönüldür. Kötü dost da her yerde
mescidde biten keçiboynuzudur."
"Sende kötü dostun sevgisi peydahlandı mı kendine gel. Ondan kaç,
onunla az konuş, görüş."
"Onu kökünden sök, çıkar. Çünkü biter, boy verirse seni de kökünden
söker mahveder, mescidini de!"
"Delinin elinden silahı al da; adalet ve sulh, senden razı olsun."
"Fakat elinde silahı olur, aklı da bulunmazsa baðla elini. Yoksa
yüzlerce zarar yapar."
"Kötü yaratılışlı kişiye ilim ve fen öðretmek, yol kesen eşkıyanın
eline kılıç vermeye benzer."
"Kim, gönlünden sana karşı bir hile, bir düzen düşünürse onun boynunu
ben vururum. Sen tasalanma, neşelen, neşeli neşeli yürü."
"Onun körlüðüne körlük katarım. O, şeker sanır ama ben ona zehir
veririm."
"Silahla bilgisizlik bir araya gelince Firavun, sitemle bütün dünyayı
yakar yandırır.
"Elimde taş yok, kimseyle savaşım yok benim. Kimseyle kavga etmiyorum.
Çünkü gül bahçesi gibi hoşum ben."
"Hakk\'ın zikrinden bir şerbet iç de, düşünceden kurtul. Ey ilahi
rızaya mazhar olan, savaşa sarılmasan ne olur?"
"Yeter artık! Sen bir daða benzersin, daðda altın madeni ara,
baðırmayı bırak. Baðırıp daðı seslendirmesen ne çıkar ki" (Daha fazla
bilgi edinmek için; MEVLANA\'NIN TEFEKKÜR DÜNYASI" isimli eserimize
başvurabilirler). (05 EKİM 2011)

ETİKETLER :
YORUMCULARIN DİKKATİNE
İmlası bozuk, büyük harfle yazılan, hakaret niteliği taşıyan, argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren yorumlar kesinlikle yayınlanmayacaktır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Adınız :
E-Mail :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Diğer yazıları...
Yazılım
Uyumlu Web Tarayıcıları