TÜRKMEN KARAGOL- KARAKOL (KARAGÜL) OYMAK AŞİRETİNİN TÜRKMEN OLMANIN DUYGUSU

Bu makale 30-11--0001 00:00 eklenmiş ve 1932 kez görüntülenmiştir.
TÜRK DÜNYASI YAZARLARLARI

Yazan: Sadun KÖPRÜLÜ

Uzun yıllardan beri Irak başına gelen dikta, kıyıcı iktidarlar Irak Türklerini her bir alanda asimilasyon politikası ile yok etmeye çalışarak,  günümüze kadar 23 katliam  soykırım uygulamıştır, bu sinsi, arıtma, yok etme planlarla, baskılarla birçok Türkmen Oymak Aşiretleri Araplaştırılarak, Irak Türklerinin nüfusunu az göstermek amacıyla Telafer bölgesinin aşiret yapısı olmasına raðmen eski yönetmenlerle, Saddam rejimi ve bugünde Kürtlerin baskı politikasıyla kaçırma, patlama, öldürme, önde gelen Türkmen şahsiyetlerini genellikle Türkmen doktorlarını şehit ederek zorla Kürtleştirmekle ve kendi yerlerinin Türkmen bölgelerini bırakmasına neden olmuşlardır.

Günümüzde Kerkük şehrinde olan büyük baskı kaçırmalarının Patlama olaylarının tek nedeni Irak Türklerini yerinden, topraðından çıkarmak amacıyla başka ülkelere göndermektir ve sayımda Kerkük dâhil tüm bölgelerde Türkmen nüfus sayılarını az göstermektir.

Bu baskılar sonucu çok insanlarda Irak Türkmenleri bölgelerini bırakmak üzere Türkiye ve Avrupa ülkelerine barınmaktadırlar.

Ama bu sinsi kıyıcı baskı politika hiçbir zaman devam etmeyecektir.

Bu saltanat, İktidar Abdülkerim Kasım, Saddam Hüseyin ve başka dünya diktatörlerine kalmayarak bu acı, işkence dolu yönetimler yakında yok olup düşerek tarihe kavuşmakla artık bu iktidar başkalarına bile kalmayacaktır.

Irak Türklerinin ne kadar uygarlık, Eðitim, kültür getiren

Efendilik, Hoşgörü, iyilik, yardım getiren Devletler kuran bir millet olduðundan dolayı saðlam bir sayım olduðu sırada Türkiye Cumhuriyeti dâhil tüm devletlerinin gözetimi altında, baskısız tam olarak doðru nüfusları ortaya çıkacaktır.

Irak Türkleri Irak’ın Kuzeyi, Güneyi, Batısı, Doðusu her bir şehrinde, ilçesinde, köyünde Türkmen yaşamaktadır ve büyük Nüfusları vardır,

tanınmış Aşiret, oymaklara ayrılan Irak Türkleri Bayat, Karagol, Karakol Salihı, Haydarı, Vundavi, Beget, Züheyri, Nedavi, Terakima, Mehmedi ve buna benzer yüzlerce Türkmen oymak, Aşiretleri Araplaşarak ve Kürtleşen Aşiretler ise, Zengi, Şebekler, Afşarlar, Deregezenler, Kakai, Bektaşi, Baban, Salihi, Haydarı, Cef,  Zengene, Kara Geçili , ve buna benzer yüzlerce Türkmen aşireti baskı yüzünden Kürtleşmiştir.

Ayrıca Kerkük kalesinde Hıristiyan Türkmen soydaşlarımızda Hürmüz, Kelebet , Şamas ve birkaç aşiretleri bulunmaktadır.

Türkmen Aşireti Irak Türklerinde olduðu gibi İran, Suriye, Filistin, Urdun, Lübnan, Libya, Mısır Türkleri ve çok sayıda Türkmen Aşiretleri Oymakları Türkiye’nin önemli şehirleri Diyarbakır, Şanlıurfa, Sırt, Gaziantep, Kahramanmaraş, Çorum, Tunceli, Adana, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Erzurum, Tokat, Yozgat, Kayseri,  Afyon,   Adıyaman, Batman, Bela, Balıkesir, Hatay, Merdin, Ankara Bala, Emir daðı, İskenderun ve birçok bölgelerde Türkmen oymakları yaşamaktadırlar bir bölüm baskı yüzünden kendilerini unutarak Kürt ve Arap olarak göstererek yazmaktadırlar.

Tüm Türkmen kardeşlerimizsen tek arzu isteklerimiz kendilerine dönsünler araştırsınlar bu büyük Türk milletinden bir parça oldukları ortaya çıkacaktır.

Özellikle Irak ve Arap bölgelerinde Türklere karşı bu asimilasyon politika sürmüştür ve hala sürmektedir. 

 

O dönemlerde tüm baskıyla Saddam dikte rejimin asimilasyon politikasıyla 35 yıl Telafar şehri tarihten silmek isteyerek, baskılar uygulayarak sindirmiştir. Özellikle nüfusları yüz binlerce, milyonlarca olan Bayat, Karagol- Karakol, Salihı, oymak aşiretleri çoðunluk kendilerini Arap görmektedirler.

Son günlerde çalışmalarımızın sonucu bu önemli aşiret başkanları ile bir araya gelerek, görüşerek Türkmen olmalarına dair belgeler tanıtarak ve Türkmen olduklarına dair çok sevinmişlerdir yakından ilgilenmeye başlamışlardır birçok sayıda Karagol kardeşlerimiz Türkmen olan duygusuyla çalışarak mutlu oldular, bizlerde gönlümüzü, kapımızı dört yanından onlara açtık ve açmalıyız, içimize hoş geldiniz bizler tarih boyunca kan kardeş idik, düşmanlar arıtmak, ayırmak istediler bizleri, ama Allah’a şükürler olsun doðruluk, hak ortaya çıkarak, sizlerde bizler gibi Türkmen olduðunuzu belli ederek, biz gelmeden, sizler mücadele ederek suyunuza, boyunuza dönerek, bize geldiniz, Artık Türk, Türkmen olmak büyük mutluluk, büyük umut, İnsan olmak, insanlıðı Vatanı, Topraðı sevmek demektir, Türk milletinden bir parça olan milletimiz 117 devletler 16 İmparatorluk kuran bir milletir, tarih yaratan, düşmanlara üç kıtada yiðitliði, kahramanlıðı gösteren bir milletir.

Umarım her kardeşimiz Türk olan ırkını araştırsın soyunu, boyunu bilsin her kesin milleti olduðu gibi yüz binlerce yıllara, tarihten öncelere dayanan bir milletimiz var Ne Mutlu Türk’üz ve Türk kalacaðız.

Karagöl (Karakol) Aşireti Irak’ta tanınan en büyük aşiretlerdendir

Irak’ın her şehrine, köyüne, ilçesine, bölgesine yayılmışlardır.

Karaðol, Karakol Aşiretinin Nüfusu yoðunluk olarak Baðdat (Fazıl Mahallesi. Dura, Seydiye, Mensur, Azamiye, Mahmudiye, Retbe, Yeni Baðdat, Baðdat Cidide, Abu Gerip, Şaip, Kazimiye, Sadır bölgesi Yusifiyye ilçesi), Kut,  Vasit, Medain, Aziziyye, diyuni, ilçesi), Anbar,  Feluce, Rumadı, Kermet Ali, Musul, Basra, Necef,  Süleymaniye, İmara, Semava, Divaniye, Nesiriye, Kerbala, Diyala Selahattin, Kerkük, Yaycı, Havice, Babıl, Hilla, illerine yayılmıştır.

Ayrıca Karagol aşiretinden olan kendilerini Türkmen aşireti, olarak

Türkmen Karagol,

Karakol boyundan, suyundan olduklarını söylemektedirler

Terekime, Lami,  Zühüriye, Mehemediye, Biget, Nedevi. Gizi gibi.

Karagol Aşireti tarih boyunca kahraman, yiðit hakkı gedmeyen çalışkan bir Türkmen aşireti olarak Devlette önde gelen görevlerde millet vakili, subay birçok görevlerde bunmaktadırlar ve Osmanlı İmparatorluðun bekçileri olarak ön sırada güçlerini göstermişlerdir ve Türk Ordusun yanında olarak savaşa katılmışlardır.

Karagol aşireti Türkmen olduklarına güvenerek söylemekle Türkiye Cumhuriyetine Türk milletine karşı büyük sevgi, milli duygu taşmaktadırlar.

Karagol Oymak Aşireti önde gelen Başkanlar ve Aşiret Şeyhlerinden

Yusufiyye de bulunan Karagol aşiret genel başkanlarından Şeyh1-Mehmet Abdullah Salıh

2- Şeyh Cesim  Mehmet Hasan ayrıca her şehrin, bölgenin Aşiret başkanı Şeyhi bulunmaktadır.

Günümüzde Baðdat şehrine baðlı Yalnız Yusifiyye İlçesinde 250 Bin Türkmen Karagol aşireti yaşamaktadır.

Karagol Aşiretinin önemli isteklerinden

1-Türkmen aşireti olarak Türkmen Meclisinde Karagol aşiretinin temsil etmek bölgelere göre temsil hakkı vermek.

2-Karagol Hastaları, Yaralıları tedavi için Türkiye’ye gönderilmeli.

3-     Karagol

Aşiretine

Mensup olan ihtiyaç sahipleri ve hastalar Türkmeneli kuruluşlarından yardım almalıdırlar.

4-Dini ve milli bayramlarda Karagöl (Karakol) Aşiretine destek verilmeli.

5-Karagolluların Bulundukları bölgelerde, topraklarda Türkçe eðitim yapmalı yeni okullar, Fakülte, Üniversite Karagol bölgelerinde açılmalıdır, bölgeye Türkçe öðretmenler göndermelidir.

Yetişkinler için Türkçe kurs verilmeli,

6-Karagol Bölgelerinde Birlikler, Dernekler, Kadınlar birliði, İş adamları Birliði, Öðrenci,

Öðretmenler,

Birliði,

Kültür Edebiyat Derneði, Türkmen Karagol Aşireti Dernek birliklerin kurulması VS.

Siyasi çalışma alanında Irak Türkmen Cephesi ve Türkmen partileri, dernekleri Karagol bölgelerinde açılması

Karagolların biricik amaçlarından en önemlisidir.

7-Türkmenlerin Irak toplumu içerisinde ve bütün alanlarda daha etkili ve güçlü olmasıdır Karagol Aşireti olarak ve bir Türkmen olarak bu milli davayı savunmaya her bir alanda hazır olarak. Tüm istek, umutlarının gerçekleşmesi için çok çalışmamız gerekmektedir ve tüm Türkmenlerin Türkiye Cumhuriyetinin büyük desteðini tüm Türkmen aşiretleri beklemektekiler.

8- Karagol, Karakol aşireti Tarım, ziraat, Ticaret,  turizm alanında Türkiye ile iş alanda destek çalışmak istiyorlar

Ayrıca Irak’ın Kuzeyinde, Güneyinde, Batısında, Doðusunda bulunan ve Karagol Aşiretinin Irak topraklarının her bir şehir, bölgesinde nüfuslarının yoðun olduðu Karagol (Karakol- Karagül) Türkmen

Oymakları Arap Baas partisinin Acı, baskısıyla kendilerini Arap yazmışlardır ve Arap diye adlandırılmıştır, varlıklarını kaybederek ama Türk olduklarını her zaman söylemektedirler.

Günümüzde Osmanlı Döneminden kalmış oldukları Türkmenler olarak Türkmen olmalarına karşı mutluluk, sevinç duyarak ve her zaman Türkmen milletinin yanında olduklarını ve kimliklerini savunacaklarını söylemektedirler

Karagol Oymak aşiretlerinin tek amaçları bölgelerinde Türkçe eðitim yapmak için okulların, Türkmen kuruluşların, siyasi ve kültürel derneklerinin açılmasıyla, Türkiye Cumhuriyeti tarafından ve öðrencilerinin, hastalarının Türkiye’ye gönderilmesini onarıyorlar.

Ve onlarla yakından ilgilememizi istiyorlar.

Uzun yıllardan beri Araplaştırma ve Kürtleştirme politikasından kendi Türkmen kan kardeşlerimiz Bayat, Karagol, Kalender, Vundavi, Haydarı, Bacalan, Zengene, Şeyhli, Baban, Kakai, Şebek gibi kardeşlerimizi

Baðrımıza basarak, onlarla kucaklaşarak birliðimizi bir an önce kurmalıyız.

Karagol Aşiretini bir araya gelmesiyle kültürel, tarihsel alanında derneklerinin kurulması ön plana alınmalıdır.

Umarız Türkmen milletine güç veren, Türkmen sevgisiyle coşan Karagol aşiretine her zaman gönlümüz, evimiz gibi acık kalarak onlarla yakından ilgilenmeliyiz ve onların Türkmen milletinin bir parçası olduklarını bildirerek, haklarını savunarak onlarla çalışarak birlikte haklarımızı almakla çalışmasalıyız.

Birbirimizle Yardımlaşmalıyız, Allah yardımcımız olsun

                                                                      Sadun KÖPRÜLÜ

ETİKETLER :
YORUMCULARIN DİKKATİNE
İmlası bozuk, büyük harfle yazılan, hakaret niteliği taşıyan, argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren yorumlar kesinlikle yayınlanmayacaktır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Adınız :
E-Mail :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Diğer yazıları...
Yazılım
Uyumlu Web Tarayıcıları