BÜYÜK TÜRKMEN OYMAK AŞİRETLERİNDEN BAYAT BOYUNDAN BAHADIRLI AŞİRETİ

Bu makale 30-11--0001 00:00 eklenmiş ve 1590 kez görüntülenmiştir.
TÜRK DÜNYASI YAZARLARLARI

Büyük Türkmen Oymak Aşiretlerinden Bayat boyundan Bahadırlı Aşireti

 

Yazan: Sadun KÖPRÜLÜ

Dünya Türkmenleri tarih boyunca büyük bir millet olarak Türk tarihimizde önemli yerlerde bulunarak birçok devletler Türkiye, Irak, İran, Hindistan, Suriye gibi topraklarda kurarak dillerine, gelenek, göreneklerine baðlı olarak her zaman toprak, bayrak, vatan aşkıyla, sevgisiyle coşmuşlardır,

 

Birçok baskılar yüzünden bir bölüm Türkmen aşiret oymaklarımız günümüzde Araplaşarak, Kürtleşmişlerdir, bir bölüm Türkmen kardeşlerimizde tüm engellere, korku, baskıya raðmen dillerini, Türkmen ırklarını korumaktadırlar, ayrıca günümüzde Araplaşan, Kürtleşen Türkmenlerde aşiretini, oymaðını, soyunu, boyunu araştırmakla Türk olduklarına dair kanıtlar, belgeler elde etmişlerdir.

Bu Aşiretlerden Afşar, Reyhanı, Karageçiler, Babanlar, Zengiler, Zengeneler, Atmacalar, Bayatlılar, Karagollular, Karakollular, Bahadırlılar, Kakailer, Şebekler, Haydarılar, Salihılar gibileri

 

Türk dünyası ve dünyanın her yerinde bulunan Türkmen Oymak aşiretleri

Oðuz hanın 24 boyundan gelerek birçok aşiretlere bakınca boyları, soyları Türkmen olarak Büyük atabeyler, devletler kurmuşlardır.

Oðuz Hanın boyunda olan tanınan Bayat oymaðının Boyundan Bahadırlı aşiretler günümüzde Irak, Telafer, Türkmen Bayat köylerinden Karanaz, Karatepe, Hasadarli, Emirli, Yengice, Selman bek, Hanekın, Şehreban, Kızrabat, Mendeli, İran, Türkmen Sahra, Suriye, Halap, Humus, şehirlerinde köylerinde ayrıca Irak’ın güneyi, kuzeyinde, Batı, doðusunda yüz binlerce Bayat oymaðının boyları bulunmaktadır.

 

Irak Türkmenleri tüm baskılara raðmen ana dillerini koruyarak tüm sinsi, acı politikaya biz varız diye baðırmaktayız doðru seçim olurda ikinci millet olan Irak Türkmenleri günümüzde yüzlerce oymak, aşiretlerden uyuşmaktadır en büyük aşiretlerden Bayat, Karakol, Salihı, Haydarı, Deregezenler, Alaybeyleri, Himatlı, Bayraktar, gibi birçok aşiretler Türkmen milletinin öncüleridir, son günlerde Karakolların

 

(Karagol) aşireti üstünde yapmış olduðumuz araştırma, çalışmalarda Osmanlı Arşivinde bulunan kayıtlarıma göre bir Türkmen aşireti olduðu ortadadır bu büyük aşiret Irak’ın kuzeyi, doðu, batı, güneyi Vasit, Yusuf iye, Seydiye, Baðdat, Kelbala, Necef, Hilla, Diyala, Basra, Selahattin, Rumadı, Suleymeniye, Kerkük, Aziziye ve birçok şehirlerde elimize geçen kaynaklarda n ve birçok çalışma  sonucu tam olarak Karakolların

(Karagolların ) Nüfusu bir Milyon 400 olarak acaba Bayat ve öteki Türkmen aşiretinin sayısı nüfusu ne kadar olacaktır?

Artık bunu bilmeyenler bilsin bizler Irak Türkmenleri Irak’ta en yoðun nüfus biziz Araplardan sonra geliriz, ama hiç araştırmıyoruz, artık uyanmalıyız, çalışmalıyız birey olarak saðlam nüfus sayımı taparak Arap, Kürt yazanlar kendi milletine, kendi diline dönsünler çünkü tarih hiçbir zaman onları af etmeyecektir.   

 

Türkmen Bahadırlar aşiretimiz Malatya, Kahramanmaraş, Eskişehir,

Trabzon, Hatay, Adana, Osmaniye, Muş, Kars, Erzurum, Şanlıurfa, Gümüşhane, Kelkit, Reyhanî, 

Kayseri, Çorum, Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir, Ankara’nın bala ilçesinde, Tokat, Kilis’te bulunmaktadırlar.

 

Tüm Türklerin Ataları olan Oðuz han Türkmenlerden olarak 24 Türkmen boyu Türkmenlerin yaşamış oldukları tüm ana topraklarına daðılmışlardır, en önde gelen boylar ise Bayat Boyundan çıkan Bahadırlı aşiretidir.

Bahadırlılar ilk önce kendi toprakları olan Orta Asya’dan Türkmenlerin öz be öz toprakları olan Anadoluya yarlaşmışlardır, 

 

Artık eskiden olduðu gibi bu topraklar kendilerine yurt edinmiştiler Oðuz boyunun tanınan Bayat Boyuna baðlı olan Bahadırlı aşireti Türkiye’de olduðu gibi Suriye, Irak, İran Türkmenlerinde de Bahadırlılar aşireti birlik severek her zaman birbirlerine sahip çıkmaktadırlar, Türkmen dillerini severek birçok yerlerde bir araya gelerek, birbirlerine kız vererek daha fazla kan kardeşlik, baðlarını güçlerini  güçlendirmeye çalışmaktadırlar ve dünyanın her yanında Bahadırlılar Türkmen olduklarını dile getirerek, milli Türkçülük duygularına gönülden, içten baðlıdırlar.   

 

Türkiye’nin dört bir yanında izleri bulunan Türkmen Bahadırlı aşireti her bir alanda dernekler kurmakla hızlı çalışmalar yapmaktadırlar.

Bahadırlı büyük Türkmen aşireti olarak Babürşah imparatorluðunu 7 oymakla birlikte kuranlardır ve Osmanlı Sultanı Kanuni Süleyman döneminde Oymakbaşı Bahadır han olarak Anadolu’ya göç etmeye başlamışlardır

 

Ayrıca Bahadır aşireti Karakeçili aşireti ile bir baðdandır bir kolundandır

Babürşah İmparatorlu.  1525 Panipat Meydan Muharebesinde Babür Şah, Gang’a hâkim olarak grup Babür Şah’tan ayrılmakla Anadolu’ya yerleşerek, Karakeçili aşireti ile göçlerini birleştirmişlerdir,

 

Türkmen Bahadırlı Bâbürlü, çok çalışkan bilgili olarak uzun süre büyük devletlerini kurarak

Dünyanın yedi harikasından birisi konumuna olan Taç Mahal adlı büyük abideyi Hindistan’ın ve Hindistan’daki Türklerin, Müslümanların gurur kaynaðı sayılmakla her yıl milyonlarca insanlar dünyanın deðişik ülkelerinden Taç Mahal’i görmek için Hindistan’a gelmektedirler.

Taç Mahal, Bahadır, Babür İmparatorluðunun 6. hükümdarı Şah Cihan (1593-1666) tarafından, o zamanki imparatorluðun başkenti olan Hindistan\'ın Agra şehrinde, Jumna (Yamuna) ırmaðının kıyısında yapılmıştır.

 

Hindistan’da Bâbürlüler, Bahadırlılar Devleti hükümdarlarından. Cihangir Selim Şahın oðludur. 1592’de Lahor’da doðmuştur. Sarayda iyi bir öðrenin görerek Şehzâde olarak önemli devletin kalkınmasında hizmetler göstermiştir.

 

 

Taç Mahal, Türk Mimarcısı İsa Efendi tarafından yapılan Hindistan\'daki bu harika yerini korumaktadır Taç Mahal, Babür (Bahadır) Kahraman yiðitler İmparatorluðu’nun Timuroðulları hanedanının 5. hükümdarı Şah Cihan tarafından, imparatorluðun o zamanki başkenti olan Hindistan\'ın Agra şehrinde, Yamuna Nehri\'nin kıyısında yaptırılmış,

Bir önemli anıt mezarı olarak Dünyada aşk, sevgi için dikilen en büyük, en güzel, kutsal anıt sayılmaktadır.

 

Bu türbe, Şah Cihan\'ın büyük bir aşkla sevdiði eşi Ercümend Banu \'nun (Mümtaz Mahal) ölümü üzerine, onun hatırasına önem verilerek yaptırılmış.

 

Babür Şah,(14 Şubat 1483, Fergana - 26 Aralık 1530, Agra; (taht: 1526 - 1530) )Dili Çaðatay Türkçesi Olan Babür İmparatorluðu\'nun kurucusu ve ilk hükümdarı.

 

Babası Timur\'un üçüncü oðlu Miran Şah\'ın torunlarından Fergana valisi Ömer Şeyh Mirza, annesi Cengiz Han\'in torunlarından Doðu Çaðatay hanı olan Yunus Han\'ın kızı Kutluð Nigâr Hanımdır,

Bâbürlüler günümüzde büyük bir Türkmen oymaðı, aşireti olarak, Bahadırlı diye adlanarak tanınmaktadır Bahadırlı aşireti

Oðuz Han’ın ikinci oðlu olan Ayhan hanın dört oðlundan en küçük oðlu  Papir (Babür),  Bahadırlı aşiretinin kurucusu başıdır Bahadırlı Hindistan’dan sonra çoðunluk Horasan İran’ın bir çok şehirlerinde yaşamaktadırlar.

 

Ayrıca Suriye’nin birçok Türkmen köy şehirlerine yerleşmişlerdir.

Bahadırlı Oðuz Türkmen aşiretine baðlı çok sayıda aileler Türkiye’nin her yerinde Irak, İran, Suriye, Hindistan, Afganistan ve birçok ülkelerde izleri görünmektedir.

         

Bahadırlı aşireti Oðuz Türkmen boyu olarak, Hindistan’dan, Kafkasya’dan, Horasan’dan Anadolu’ya, Suriye, Irak’a, gelerek tanınmışlardır Bahadırlı Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde bile çok önemli görevler de yer almışlardır.

 

Türkmen Bahadırlıların her zaman olduðu gibi günümüzde yürekleri Türklük için yanarak coşmaktadır topraklarını, bayraklarını gönülden delicesine, sevmektedirler.

 

Ve her türlü alanda yardıma koşmaktadırlar. Türkmen Bahadırlı aşireti yiðit, kahraman savaşçı topraklarını şehitler vererek savunmaktadırlar

Fransız işgali karşı birlikte düşmana saldırarak topraklarını kurumaya her türlü görevler yapmışlardır.  Oðuz hanın Büyük Bayat oymaðın bir kolu olan Bahadırlı kardeşlerimiz dillerini eðe unutmuşlarsa kendilerine dönsünler onlar büyük Türk milletinin oðullarıdır büyük Türk İmparatorluðu Hindistan’da kuranlardır

ETİKETLER :
YORUMCULARIN DİKKATİNE
İmlası bozuk, büyük harfle yazılan, hakaret niteliği taşıyan, argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren yorumlar kesinlikle yayınlanmayacaktır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Adınız :
E-Mail :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Diğer yazıları...
Yazılım
Uyumlu Web Tarayıcıları