Göktürk Tarihi\ nde Kürşad Olayi

Bu makale 30-11--0001 00:00 eklenmiş ve 1461 kez görüntülenmiştir.
AdsIzbeg

                                 Sana yürek açmışam,oku gözlerimdem

                                 Kan baðımız gelir ta.. Ötüken’den

                                                           (Rafet KÖRÜKLÜ)

                                                                        

      

     ÇANGAN (Çin) tarih milattan sonra 639.günümüzden 1370 yıl önce.Göktürk İmparatorluk Prensi Kür-Şad Tigin ve 39 Türk asilzadesi arkadaşı ile esaret altında bulundukları Çin başkentinde esaretten kurtulup Türk İllerini yeniden toparlamak ve Türk Milletini Çin’in boyunduruðundan kurtarıp yeniden istiklallerine kavuşturmanın planlarını yapmaktaydı.Gizli istişareler ve varılan son karar gereði,Kürşad ve 39 arkadaşı Çin İmparatoru Li-Şih-Min ‘ in ikamet ettiði sarayını bastı.Maksat,Çin İmparatorunu ele geçirip ve Çin boyunduruðundaki Türk toprakları ile deðiştirmekti.Fakat plan hava muhalefeti dolasıyla havanın fırtınalı olması ve o gece İmparator’un  tebdili kıyafet ile dışarı çıkmaması üzerine baskın planlandıðı gibi gerçekleştirilemedi 40 Türk yiðidi o gece bastıkları Çin sarayında zorlu bir çarpışmaya girişip birer, birer uçmaða vardılar.

     Türk tarihinin bu mühim hadisesi ile ilgili olarak tozlu tarih sayfalarına baktıðımızda  şu bilgilere rastlamaktayız..

     Türk Prensi Kür-şad;Göktürk hanedanından 10. büyük Türk İmparatoru Çulluk Kaðan’ın küçük oðludur;Çulluk Kaðan 2 yıllık bir saltanattan sonra,Türk Kurultaylarında alınan muhalefet kararına raðmen evlendiði Çin Prensesi İçing Hatun tarafından  zehirlenerek M.S.621 yılında öldü.Yerine kardeşi,yani Kürşad’ın amcası KARA KAÐAN tahta getirilir.Türk geleneðine göre ,KARA KAÐAN, dul yengesi,Kürşadın2 da üvey annesi çin casusu olan İçing Hatun ile evlendirildi.Zaten kararsız ve yumuşak huylu olan yeni Türk Kaðanı Kara Kaðan,Çinli zevcesi İçing hatunun cilve ve kannışlarının hemen etkisine girerek Devlet Yönetimininde hakimiyeti yeni karısına bıraktı.Çinli zevcesisinin yönlendirme ve entrikaları ile büsbütün yanlış hareketlerde bulundu.Tam bu sıralarda üst üste gelen şiddetli kış şartları ve kıtlık yılları Türk illerinde büyük tahribata ve açlıða sebebiyet verdi.Oysaki Türk İllerinin içinde bulunduðu bu aðır şartlar ve yoksulluk,aslında bir Çaşıt (casus) olan Prenses İçing Hatun tarafından Çin Başkentine günü gününe rapor edilmekteydi.Nitekim olanlar oldu Türklerin içinde bulunuðu bu durumu fırsat bilen Çin Ordusu Türklerin üzerine büyük bir ordu ile yürüdü Milattan sonra 630 yılında yapılan Çin saldırısı sonucu,Türkler bozguna uðratıldı.KARA KAÐAN ve yaklaşık 100.000 Türk Çinlilere esir düştü.Götürüldüðü Çin’de tutsak olarak 4 yıl daha yaşayan Kara Kaðan 634 yılında kederinden öldü.

     Ölen Kara Kaðan’ın yerine Çinliler Göktürk Prenslerinden Sirba Kaðanı Türk İmparatoru ilan ettiler.Fakat bu kukla hükümdar,Çin’e tabi olmayı kabul ettiði için bin yıldan beri istiklal içinde yaşayan Türkler,Sirba Kaðanı tanımadılar.Çin sarayında tutsak yaşamaya mecbur edilen  Kürşad ve 39 arkadaşı bu durumdan aşırı derecede müteessir olmakta ,Çinlileri Türk yurtlarından koðmanın,Türkleri esaret altından kurtarmanın yollarını aramaktaydılar.Bu amaçla gizliden gizliye çalışmaya neler yapabilecekleri hesaplamaya başladılar.Gizli toplantılardan sonra alınan karar şuydu,40 kişilik bir ihtilal komitesi kuruldu.Bu 40 Türk asilzadesi, genç Prens Kürşad’ı başkan seçtiler.Ancak ihtilal başarıya ulaşırsa Kür-Şad Kaðan olmayacak ve siyasetten çekilecekti..Çünkü yapılması kararlaştırılan bu işin tamamen milli mahiyette olduðundan ve hiçbir menfaat beklenmediði garantisi verilecek mahiyette olduðundan kimsenin şüphe etmemesi saðlanacaktı,İmparator olmak gayesiyle başa geçtiði söylenmemeliydi. Çünkü duyulacak en ufak bir güvensizlik ihtilali başarısızlıkla sonuçlandırabilirdi.Yapılan gizli istişarelerde, Kürşad’ın ihtilalden sonra da Türk Kaðanı olarak kalması gerektiði şeklinde karar alındıysa da Kürşad bunu kesinlikle kabul etmedi. Bunun üzerine ihtilalden sonra Kürşad’ın aðabeyinin oðlunun Türk Kaðanı ilan edilmesi kararlaştırıldı. Zira,milletlerin baðımsız kalabilmesi o milletin çıkardıðı kahramanların sayesindedir.

     Bu sırada Çin’de 18.İmparatorluk hanedanı olan Tang’lardan 2. İmparator Li-Şih-Min hüküm sürüyordu.Li-Şih-Min 40 yaşında ve 13 yıldan beri tahtta idi.O zamanlar Çin’in nüfusu ise 50 milyon civarında olup,cihanın en kalabalık Devleti konumundaydı.Kuzey Çin’de Çin’in esaret ve boyunduruðu altında yaşayan yüz binlerce Türk her an imha edilmek tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyordu.

     Kürşad ve 39 Türk asilzadesinin ihtilal komitesi olarak hazırladıkları plan şöyleydi.Çin İmparatoru Li-Şih-Min esir alınıp Türk İllerine kaçırılacak daha sonra Çin sarayında esir bulunan Türk asilzadeleri ve Çin boyunduruðundaki Türk toprakları ile deðiştirilecekti.İhtilal başarıya ulaşır ulaşmaz da Bütün Türkler ayaklanacaklar,rastladıkları her Çinliyi öldürüp,baðımsızlık kazacaklardı.Çin İmparatoru her gece kılık deðiştirerek Çinin başkenti Çangan ‘ da dolaştıðı,Türkler tarafından haber alınmıştı.Bir sokak baskını ile İmparatorun esir edilmesi  oldukça kolay olacaðı düşünülmüştü.Ancak kararlaştırılan gece aksi bir tesadüfle,büyük bir fırtına patlak verdi,İmparator sarayından çıkmadı.Derhal bir durum deðerlendirmesi yapan Kürşad gecikilirse duyulup Türklerin kılıçtan geçirilmesinden korktu.

     İşte ne olduysa bundan sonra oldu,Akıl almaz bir cesaretle,Kürşad arkadaşlarına,sarayı basıp İmparatoru silah kuvvetiyle ele geçirmek kararını verdi.Çünkü Kürşad kendi arkadaşlarının Çinliler ile kıyas edilemiyecek derecede iyi silah kullanmalarına güveniyordu.Gerçekten de o gece,40 Türk asilzadesi Binlerce asker tarafından korunan Çin İmparatorluk sarayını bastı.Pek çetin,amansız yaman bir çatışma oldu.Yüzlerce Çinli muhafız,40 yiðit Türkün keskin nişancılıðına vuruş maharetine kurban gitti.Türk okları ve kılıçları altında yüzlerce Çinli muhafız can verdi.Çinli muhafızların yerden mantar bitercesine çoðaldıðını ve İmparatorun ele geçirilemiyeceðini anlayan KÜR-ŞAD sarayı terk etmek emrini verdi.İmparatorluk ahırına saldırıya geçen Türkler seyisleri öldürüp buldukları atlara atlayarak Çin’in başkentinden dışarı çıkmaya muvaffak oldular.Ancak bütün bir Çin ordusu 40 Türk’ün peşine takılmıştı.Yaman bir kovalamacanın ardından VEY ırmaðının önüne gelen Türkler burada duraklamak zorunda kaldılar.kendilerinden yüzlerce kat daha kalabalık Çin ordusuyla çarpışan Türkler burada da yüzlerce Çinliyi oklayıp öldükten sonra ,göz yaşartıcı bir şekilde birer birer uçmaða vardılar.Kür-Şad ve 39 arkadaşının cesetleri, sarı sarı akan Vey ırmaðının kıyısında sere serpe serildiler.

     Bu olaydan ihtilal başarılamadı diye,Çin boyunduruðundaki Türkler sinmediler.Bütn Göktürk yurtlarında İstiklal ateşi yanmaya,hürriyet rüzgarları esmeye başlamış yürekten yüreðe yer etmeye başlamıştı bile.Hiç bir milletin tarihinde kolay kolay görülemiyeceði bu kahramanlık olayı Çinlileri kalplerinden vurmuş,kalplerinin derinliklerine korku salmaya,korkuyla ürpermelerine yetmişti bile.Türk obalarınde ise,istiklal arzusu yeniden belirmiş,yeniden Çin ülkesini basmak için derlenme toparlanma dönemi başlamıştır.Göktürkler bu olaydan sonra,tarihin bu maðlup kahramanının yaktıðı istiklal meşalesinin aydınlattıðı yolda zihinlerde çakan şimşeklerle baðımsızlıklarına doðru yürmüşlerdir.

TANRI  KUT  VERSİN

ETİKETLER :
YORUMCULARIN DİKKATİNE
İmlası bozuk, büyük harfle yazılan, hakaret niteliği taşıyan, argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren yorumlar kesinlikle yayınlanmayacaktır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Adınız :
E-Mail :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Diğer yazıları...
Yazılım
Uyumlu Web Tarayıcıları