GENÇLİÐİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Bu makale 30-11--0001 00:00 eklenmiş ve 1480 kez görüntülenmiştir.
Murat TAŞ

Gencligin sorunlari irdelendiginde sorunun tek bir nedenden kaynaklanmadigi ve cesitlibasliklar altinda toplanabilecegi ortaya cikmaktadir. Sorunlarin cesitli olmasicozumlerin de cesitli olmasina yol acmaktadir.

Üniversite gençliðinin en önemli sorununa göz atıldıðında karşımıza işsizlik problemiçıkmaktadır. Bu sorunun temel nedeni eðitim sistemi, öðrencilerin çalışmaşekilleri, öðrencilerin dünyaya bakış açısı olmakla birlikte verileneðitimlerin teoriden öteye gidememesidir. Uygulamaya dökülemeyen eðitimlersonucunda not kaygısıyla eðitimini sürdüren öðrenciler üniversite yaşamıboyunca almış olduðu eðitimden verim alamamakta ve mezun olduktan sonra danormal olarak iş bulamamaktadır. Bu gibi sorunlar göz önüne alındıðında gençlikbüyük bir sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Eðer ki bu sorunların önünegeçilmek isteniyorsa üniversitlerde verilen eðitimin teori dışına çıkması veuygulamalı olarak verilmesi gerekmektedir. Bunun için de üniversite-sanayiarasında bir işbirliði saðlanmalı ve gerekirse öðrencilere mesleki yönlendirmeyapılmalıdır.

Türkiye’ninve Türkiye gençliðinin degişmeyen sorunlarından bir digeri de eðitim sorunudur.Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana eðitime önem verilmiş olunsa da, bir türlüçaðdaş bir eðitim sistemine geçilememiştir. Eðitimdeki altyapı yetersizliði, yöntem eksiklikleri, plansızlık veezberci niteliði günümüzde hala tartışılmaktadır. Bu sorunun çözülebilmesi içinyapılması gereken sistemli bir eðitim sistemi benimsemek ve istikrarlı birbiçimde bu sistemi yürüterek sistemi sekteye uðratacak olan süreklideðişikliklerden uzak durmaktır. Eðitim sisteminde bu istikrarın saðlanması ileezberci anlayışın yok edilmesi gençlik adına atılacak olan önemli bir adımolacaktır.

Günümüz gençliði bireyselleşme ve yabancılaşma süreçleri sonucunda kimlik arayışıiçinde olan bir gençlik niteliði göstermektedir. Gençler bireyselleşme yolundailerledikleri için toplumcu olma niteliðini yitirmişlerdir. Bu olumsuz sonucunortaya çıkmasında günümüzdeki yaşam koşulları ve dünyanın gelmiş olduðunoktanın etkisi çok fazladır. Gençlerin büyük bir çoðunluðu zamanını sanalortamlarda harcamakta ve gerçek yaşamdan uzaklaşarak bir yabancılaşma sürecinegirmektedirler. Bu sorunun önüne geçebilmek için gençleri sanal ortamdan çekipalabilecek ve daha sosyal olmalarını saðlayacak aktiviteler yapılmalı vegençlere yönelik belirgin politikalar belirlenmelidir.

Çalışan gençliðin sorunlarına baktıðımızda ise karşımıza kayıtdışı çalıştırılma gibibir sorun çıkmaktadır. Gençlerin çoðu iş sahibi olmalarına raðmen herhangi birsosyal güvenceleri bulunmamaktadır ve bu da gençlik açısından büyük bir sorunolarak ortaya çıkmaktadır. Bu sorun irdelendiðinde ise bu sorunun sadecegençlerin sorunu olmadıðı ortaya çıkmaktadır. Bu sorun aynı zamanda ülkenin debüyük bir sorunudur. Çünkü gençlerin herhangi bir yerde çalışmalarına raðmenkayıtdışılıktan dolayı istihdam edilen kesime dahil olmamaları ülkenin işsizlikoranının yüksek olmasına sebep olmaktadır. Bu sorun dışında çalışan gençliðindiðer bir sorunu ise çalışma saatlerinin yüksek olması ve ücretlerin çalışmasaatlerine oranla çok düşük olmasıdır. Bu durumun önüne geçebilmek için devletbu konuda gerekli tüm denetimleri yapmalı ve gençlerin sahip olmaları gerekensosyal güvencelerine kavuşmalarını saðlamalı, çalışma saatlerini ve ücretleriherkes için adil olabilcek bir standarda baðlamalıdır.

Gençlerin girişimci ruhlarını ortaya çıkarabilecek bir mekanizmanın var olmamasıgençlerin bu konuda geri adım atmalarına yol açmaktadır. Girişimcilik aynızamanda risk almak olduðu icin gençler riskten genelde uzak durmaktadırlar.Proje konusunda da yeterli bilgiye sahip olmayan gençler bu sebepledir ki, birçok şeye karşı duyarsız kalmaktadırlar. Fakat nadir de olsa bu gibi konulardadaha duyarlı ve yetenekli olan gençler mevcut bulunmaktadır. Bu gençler yaşadıklarıçevrede belli kuruluşlarda aktif olarak görev almaktadırlar. Bu gençlerinsayısının artması için ve bu gençlere gereken önemin verilmesi açısından bütüngençleri bir çatı altında toplayabilecek ve bütün sivil toplum kuruluslarınıbelli bir amaç ile tek bir çatı altında toplayabilecek ve belirgin bir ‘Gençlik Politikası’ oluşturabilecek bir‘Ulusal Gençlik Konseyi’kurulmalıdır. Böylelikle girişimci ruhu olan ve kendisini bu alanda geliştirenyetenekli gençlere ulaşılabilecek ve aynı zamanda Avrupa Birliði’ne uyumsürecinde de önemli bir adım atılmış olacaktır.

Gençlik adına mevcut anayasamızda 58. madde olan ve ‘Gençliðin Korunması’ başlıðını taşıyantek bir madde bulunmaktadır. Genç bir nufusa sahip olan Türkiye’de gençlereverilen önem gözler önüne serilmek isteniyorsa yeni yapılacak olan anayasadagençlere yönelik anayasal dayanaklar eksiksiz bir biçimde oluşturulmalı vegençlik hakettiði deðeri almalıdır.

Bu sorunlar dışında yazılabilecek ve konuşulabilecek bir çoksorun ve çözüm önerisi mevcut bulunmaktadır. Sorunlar her zaman karşımızaçıkacaktır fakat şunu da unutmamak gerekir ki, her sorunun ardında bir çözümmutlaka vardır. Yapılması gereken ise sorunlarla mücadele ederek gerekliçözümleri hayata geçirmektir. Bu durumda hem yetkili makamlar hem de bireylervakit kaybetmeden üzerine düşeni yapmalıdır.

ETİKETLER :
YORUMCULARIN DİKKATİNE
İmlası bozuk, büyük harfle yazılan, hakaret niteliği taşıyan, argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren yorumlar kesinlikle yayınlanmayacaktır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Adınız :
E-Mail :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Diğer yazıları...
Yazılım
Uyumlu Web Tarayıcıları