Bilisim,Teknoloji & Tasarim.

Bu makale 30-11--0001 00:00 eklenmiş ve 3619 kez görüntülenmiştir.
Legend Designer

BİLİŞİM NEDİR ?

Bilişim bilgi ve teknolojinin birlikte kullanılarak üretilen sonuçlar olarak kısaca tarif edilebilir. Bilişimin birkaç yönü vardır. Bunlar bilgisayar yazılımı, bilgisayar donanımı, bilgisayar kullanıcısı ve bilgi toplumu olarak sınıflayabiliriz. Bilişimin yönleri birbirleri ile bir araya gelerek veya ayrı ayrı kullanılabilir. Burada en önemlisi bilgisayarın yazılımdan ayrı olmayacaðını anlamak gerekir.

Bilişimin en önemli tarafı toplumdur. Toplumun bilgisayarı kullanarak bilgi ihtiyacını karşılaması gerekir. Örneðin nüfus idaresi işlemleri pasaport işlemleri, vergi ödeme gibi parasal işlemlerin yanında sosyal işlemlerde olabilir bunlar ise sinema - tiyatro bileti almak gibi. Bilgilerin anlamadıðımız şekillerden okunabilir şekillere gelmesine olanak tanıyan bilgisayar bilgilerimizi depolamamıza da yardımcı olur. Daha sonra bu bilgileri istediðimiz zaman ulaşarak okuruz.

Bilgi paylaştıkça çoðalan bir etkiye sahiptir. Bildiklerimizi paylaştıkça diðer insanların bu bilgilerin üzerine bir şeyler koyarak yeni bilgiler üretmesine olanak saðlanır. Eðer Newton yerçekimini bulduðunu söylemeseydi, Arşimet suyun kaldırma kuvvetini bildiðini başkaları ile paylaşmasaydı bu gün dünya daha farklı olurdu. Bilgiyi paylaşırken kullandıðımız yöntemler farklılaşmaya başlamasına raðmen temel olarak bilgisayardan ayrı düşünmemiz imkânsızdır. Önceleri yakınlarımıza ve arkadaşlarımıza mektup olarak yazdıðımızı bu günlerde artık bilgisayar yardımı ile elektronik posta olarak göndermekteyiz. Bu gönderiler için çok sık ismini duyduðumuz internet aðını kullanırız.

Internet aðı bilgisayarların birtakım baðlantı sistemleri ile birbirlerine baðlanarak veri göndermesini saðlar. Veriler elektrik kabloları gibi kablolar ve telefon hatları gibi baðlantı şekillerinden bilgisayarlar arasından taşınır. İnternet bu genel iletişim aðının adıdır. Bu að bilgisayar üzerinden veri göndermemize, görüntü göndermemize veya ses göndermemize yarar. Artık günümüzde internet üzerinden telefon gibi konuşmamıza olanak tanıyan bilgisayar programları vardır. Bu programlar internet üzerinden bir bilgisayardan başka bir bilgisayara bizim ses ve görüntümüzü iletebilmektedir. Örneðin MSN (Microsoft Network) yahoo Messenger, Microsoft Messenger ve daha bir çok örnek verebiliriz. Bu programlar bilgimizi başkaları ile paylaşmamıza yardımcı olmakta veya sevdiklerimiz ile bilgisayar üzerinden görmemize sesini duymamıza yardımcı olur.

Bilişim dünyası temelde bilgisayar ve bilgisayar yazılımlarının insanların ihtiyaçlarına göre düzenlendiði dünyadır. Yaşadıðımız dünyada varlıðımızı sürdürebilmek için bilgi ve bilgiyi kullanmaya ihtiyacımız vardır. Bilişim bize bilgi dünyası ile teknoloji dünyası arasındaki köprüyü kurarak günlük hayatımızı kolaylaştırır. Bir gün evde otururken canımız meyveli kek istedi diyelim, annemizde meyveli kekin tarifini hatırlamıyor, tarif alacaðı kimsede o anda yok ise biz kek yiyemeyiz. Çünkü tarifini bilmiyoruz. Bilgi sistemlerini kullanarak bu durumu nasıl aşarız. İşte burada bilgisayar ve internet bize yardımcı olabilir. Hemen bilgisayarımızın başına oturarak internet baðlanır ve daha önceden birilerinin hazırladıðı kek tariflerinin olduðu internet sayfalarından bunu öðreniriz ve annemiz bize güzel bir meyveli kek yapabilir.

Aile bireylerimizden birisinin yurt dışından okuduðunu düşünelim. Telefon paraları çok fazla gelebilir ve bir sadece telefonda sesini duyabiliriz. Akrabamızın kendisini görmek için internet üzerinden sesli ve görüntülü konferans başlatarak hem akrabamızı görmüş oluruz hemde sesini duyarız. Bunun maliyeti ise bize sadece internet baðlantı ücreti gibi olur.

Son yıllarda e-Devlet projeleri duymaktayız. Bazen haber programlarında bazen de çevremizde bununla ilgili bir sürü yazı görüyoruz. Eskiden pasaport çıkarmak için bir sürü sıraya girip saatlerce sıra bekliyordur, vergi ödemek için de aynı şekilde sır bekliyor ve yoruluyordur. Artık pasaport çıkarmak için veya vergi ödemek için bu sıraları beklememize gerek yok. Bu tür işlemleri de elektronik olarak internet üzerinden yapabiliriz. Bilgisayarımızın başına oturup internet üzerinden vergi ödeyip pasaport başvurumuzu yapabiliriz. Bankada ne kadar paramızın kaldıðını görmek için internet bankacılıðı hizmetini veren bankalardan da yararlanabiliriz.

Bilgi paylaşımı olmasaydı bu gün bilgisayarın icat etmek zorlaşır ve hayatımıza kolaylık getiren bu cihazı kullanamazdık. Bir çok ülkede insanlar bilgilerini paylaşmaktadır. Bilişim bize bu paylaşmanın yolunu da göstermektedir. Web sayfalarından ihtiyacımız olan bir marka spor ayakkabı hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Giyim hakkında merak ettiðimiz şeyler, moda veya kumaşlar ile ilgili diðer merak ettiklerimizi de bu web sayfalarından öðrenebiliriz. Saðlık ile merak ettiðimiz ve öðrenmek istediklerimizi de örneðin Saðlık Bakanlıðı web sayfalarından öðrenebiliriz. Bir hastalıðı merak ediyoruz ve nasıl bulaştıðını öðrenerek o hastalıktan korunmak istiyoruz. Bu gibi bilgileri de web sayfalarından öðrenebiliriz.

Bilgisayar bilişimin temel dayanaðı olduðunu söylemiştik. Bilgisayarlar elektriksel sinyalleri bazı yöntemler ile bizim anlayacaðımız şekillere çeviren makinelerdir. Bilgisayarlar bilgileri bizim anlamadıðımız şekiller ve görüntüler ile içlerindeki sabit disk ortamında saklarlar. İhtiyacımız olduðunda bizim anlayacaðımız şekilde vereceðimiz komutları alarak kendi anlayacaðı komutlara çevirirler ve istediðimiz bilgileri bulduktan sonra bizim anlayacaðımı şekilde ekran denen dış çevre birimine gönderirler. Bilgileri kasalarının içerisinde bulunan sabit ve geçici bellek denen yerlerde bulundururlar. İşlemci ise bilgisayarın bizim anladıðımız komutları bilgisayarın anlayacaðı komutlara çeviren birimidir. İşlemci tek başına çalışamaz mutlaka bir bilgisayar kasası içerisinde uygun bir bilgisayar kartına baðlı olması gerekir.

Bilişim bilgisayar ve bilgilerin insan çevresinde insana yararlı olarak kullanılması gerekir. Bilgisayar ile oyun oynayanların bilişim ve bilişim okut yazarlıðı ile ilgisi yoktur. Türkiye de her bireyin mutlaka bilgisayar okur yazarı olması gerekir. Bilişim ise bu bilgisayar okur yazarlıðından sonra gereken akıl ve bilgisayarın birlikte kullanımı ile gerçekleşir. Her toplumda olduðu gibi bizim toplumumuzda bazı eksiklikler de olabilir. Bilişim toplumu olmak için biz bu eksiklikleri gidermeliyiz. İlk olarak ilköðretimden bu işe başlamalıyız.

Bilişim akıl ve bilgisayar olmadan olmayan bir kavramdır. Bilgisayar hayatımızın her alanına girerken bu alanları nasıl kullanacaðımızı öðrenmemek bizi kolay yaşamdan ve toplumdan uzaklaştırabilir. Bilgisayar bilmek bilgisayar oyunlarını çok iyi oynamak deðildir. Bilişim toplumu bilgisayar oyunlarını çok iyi oynamak ile saðlanmaz. Bunu saðlamak için bilgisayar programlama ve günlük hayatımızın içerisine bilgisayar kullanmayı katmamız gerekir. Bilgisayar öðrenmenin yaşı yoktur. Eskilerin söylediði öðrenmenin yaşı yoktur sözü bilgisayar öðrenmenin yaşı yoktur şeklinde deðişmelidir. Çünkü bilgisayar kullanmayı bilmeyen bir kişi bir süre sonra vergisini ödeyemez, bankadan parasını çekemez veya günlük hayatını devam ettirirken zorlanan kişi haline gelecektir.

Bilgisayar yazılımları için bilgisayar programlama araçlarına (visual basic- delphi v.s.) ihtiyaç duyulur. Bu araçlar bilgisayarımızda bizim yaptırmak istediðimiz özel işleri programlamak için gereklidir. Bu araçlar kullanmak için bilgisayar donanımları hakkında bilgilere ihtiyaç vardır. Yazı yazmak için ofis programlarına ihtiyaç duyulur. Ofis programları bizim defterimiz gibi yazıları yazarak saklamamıza ve daha sonradan tekrar çaðırarak okumamızı saðlar. Ofis programlarında mektup yazmak, ödev hazırlamak, hesap tabloları kullanarak aylık harcama listelerini oluşturmak gibi birçok işi yapabiliriz. Bilişim bize tüm bu anlatılanları saðlar ve hayatımızı kolaylaştırır.

TEKNOLOJİ NEDİR ? HAYATIMIZDAKİ YERİ VE ÖNEMİ.

Teknoloji bilimsel ve diðer sistematik bilgilerin pratik alanlarda sistemli bir şekilde uygulanmasıdır. Diðer bir deyişle; İnsan hayatını kolaylaştıran her türlü araç ve gereçtir. teknoloji, araştırmalar ve kuramsal açıklamalar ile uygulayıcılar tarafından karşılaşılan sorunlar arasında bir köprü kurar.

Komün halinde yaşayan ilk insanlar hep birlikte avlanır, hep birlikte oturur yerlermiş sonra tarımı keşfetmişler, tarım için gerekli aleti edevati keşfetmişler bölünmeler başlamış sona telefon cep telefonu insanları gitgide bireyciliðe itmiş kısaca insanlar hayatları zorken birbirlerine destek olurlar.Teknoloji böyle doðmuş ve hala büyük bir hızla devam ediyor.


Günümüzde, siyasi, Ekonomik ve Toplumsal etkileri açısından sanayi devrimi ile eş tutulan ve kimilerince yeni bir sanayi devrimi, kimilerince de yeni bir çaða geçiş süreci olarak nitelenen bir olguya tanık olmaktayız. Bu olgu daha ziyade iş süreci ve üretim sistemlerinin dayandıðı teknoloji tabanındaki köklü deðişimle ayırt ediliyor. Bu deðişime paralel olarak üretimin teknoloji içeriði de giderek artıyor. Teknoloji, kas gücünü tamamen, beyin gücünü de kısmen ikame eden, diðer üretim faktörlerini ö nemli ölçüde deðişime uðratan bir konuma gelmiştir. Bundan dol ayı üretim faktörleri arasındaki nispi önemi de giderek artmaktadır.

Herkesçe bilinen bir gerçek sudur ki çað ilerlediði sürece teknolojinin yaşamımızdaki yeri büyüyor ve teknoloji bizle daha fazla birlikte oluyor. Bu da hem bizim hayatımızı kolaylaştırıyor hem de bizi de bu teknolojik aletlerle birlikte pratik zek Aya sahip birer birey yapıyor. Yalnız unutmamak gerekir ki teknoloji bir araçtır. Kendi başına bir mantıðı yoktur, onu kullanan kişilerin amaçlarına hizmet eder. Bir buldozerle maden de aranabilir, bir ev de yıkılabilir.

TASARIM.

Dilimize tasarlama sözcüðü, İngilizce ve Fransızca da ki “desing” kelimesi karşılıðı olarak kullanılmaktadır. Desing kelimesi de Latince kökenlidir. Tasarımın birçok tanımı yapılabilir. Bunlardan birkaçını verelim:

Tasarım, algı ile kavram arasında bir baðlama aracıdır. Nesnel gerçeklik ile doðrudan ilişkisi bulunmaz.  Bu nedenle önemsiz ayrıntılar yerine, önemli özelliklere dikkat çeker.  Bunun sonucu olarak ta algılardan genelleştirme yapılarak kanılara varılır.

Tasarım bilgi edinme öðesidir. Çünkü, duyumsal tasarım ile zihinsel tasarım daima  birbirini etkiler. Bu nedenle duyumsal bilgi ile ussal bilgi her zaman iç içedir. Gerçek bilgi ise böylelikle oluşur.

Güzel sanatlar alanında tasarım, yaratıcı sürecin kendisi olup, bir faaliyet için gerekli olan eskiz ve planların hazırlanması süreci çalışmalarını kapsar.

Tasarım: Bir şeyi zihinde biçimlendirme kurma, tasarımlanan biçim , tasavvur.

Bilgisayar alanında ise: Bilgisayar destekli tasarım: Araştırma bürolarında, yeni bir ürünün tasarımı için kullanılabilen bilişim tekniklerinin tümü.

TASARIMIN OLUŞUMU VE TASARIMIN DALLARI
Bir tasarım kendi içinde bir yapıya ve bu yapı arkasında bir planlamaya sahip olmalıdır. Bütün sanatların temelinde  bir tasarım olgusu bulunmaktadır. Tasarlama eylemi, oluşturulacak yapının organizasyonu ile ilgili her türlü faaliyeti içine almaktadır.

Uygulamalı tasarım dallarını üç ana başlıkta toplamak mümkündür: Endüstri tasarımı, Çevre tasarımı ve Grafik tasarımı.

Endüstri tasarımı üç boyutlu nesnelerin tasarlanması ve geliştirilmesiyle ilgilidir. Makineler, araç-gerçler, mutfak malzemeleri ve diðer birçok ürün endüstri tasarımına girer.

Çevre tasarımcısı ise bina, peyzaj ve iç mekan tasarımını kapsayan oldukça geniş bir çalışma alanıdır. Bu alanda da  tasarımcını görevi dayanıklı, işlevsel ve estetik olanı bulmaktır.

Grafik tasarımcı ise genel olarak, okunan ve izlenen görüntülerin tasarımında sorumludur. Afişler, kitaplar, bilgi ve uyarı işaretleri, broşürler vb. grafik tasarımı etkinlik alanı içine girer.  Grafik tasarımın amacı da gerek iletişim, gerekse estetik kaliteyi en üst düzeye çıkarmaktır.

Bir tasarım problemi daima iletişim ile ilgilidir. Tasarımcı; uygulama yöntemlerinin yanı sıra  görsel algılamanın doðasını, görsel yanılsamanın rolünü ve sözel ile görsel iletişim arasındaki ilişkileri de bilmek ve göz önüne almak zorundadır.

Tasarım Süreci;

1)PROBLEMİN TANIMI
2)BİLGİ TOPLAMA 
3)YARATICILIK VE BULUŞ SÜRECİ
4)ÇÖZÜM BULMA
5)UYGULAMA

1)Problemin tanımlanması: Bir tasarım problemini çözümündeki ilk aşama , problemi tanımlamaktır. Verilen konunu ne olduðunu tam olarak anlama ve o konuyu benimseyebilmektir. Bir problemi tanımlarken, sınırları zorlamak ve alışılmış düşünce sistemlerine  takılıp kalmamak gerekir.

2)Bilgi toplama: Yapılacak tasarımda  bir hareket noktası bulabilmenin tek yolu, problem hakkında mümkün oldukça çok bilgi toplaya bilmektir.

3)Yaratıcılık ve Buluş: Tasarımcı yada tasarım öðrencisi, konu ile ilgili araştırmalar yapıp gerekli bilgi ve verileri toplamışsa ve bunları deðerlendirebiliyorsa yaratıcılıða ulaşılabilir. Yaratıcılık tasarımın en önemli bölümü sayılabilir.
Yaratıcılıkta iki aşama olduðu söylene bilir. Tasarımcı kaðıda ilk eskizlerini karaladıðında “dışavurumculu yaratıcılık” aşamasındadır. Eskiz biraz daha ayrıntılı bir hale getirildiðinde ise “üretken yaratıcılık” aşamasına geçilmiş olur.

4)Çözüm bulma: Yaratıcılık ve buluş süreci, problemin ortaya konması ve olasılıkların araştırılmasına yönelik çalışmaları içerir. Çözüm bulma ise bu olasılıklar hakkında  bir karara varılarak, araştırmanın sona erdirilmesidir. Çözüm olarak seçilen olasılıklar, daha sonra ayrıntılı taslaklar halinde hazırlanır.

5)Uygulama: Tüm aşamalardan geçmiş olan tasarımın hazır hale getirilmesi işlemidir.

TASARIM İLKELERİ

Bir tasarımın hammaddeleri şunlardır:

1)Çizgi: Düz yada kıvrımlı, sürekli yada kesik,  grenli yada keskin özelliklere sahip olabilir. Çizgiler karakterine yada konumuna baðlı olarak bazı mesajlar iletebilir. Düşey çizgi:saygınlık. Yatay çizgi: durgunluk. Kıvrımlı çizgi: zafer. Diyalog çizgi: canlılık.

2)Ton

3)Renk : İzleyicide bir çok duygular uyandırabilir. Sıcak renkler uyarıcı, soðuk renkler ise dinlendirici etkiye sahiptir.

4)Doku: Bir yüzey üzerinde tekrarlara dayalı biçimsel bir düzen bulunuyorsa orada bir dokunun varlıðından söz edilebilir.

5)Biçim: Birçok çizginin bir arada bulunuşu, tek bir çizgi içerisindeki dönüş ve kıvrımlar ile deðişik tonların oluşturduðu yüzeyler, bir tasarımda  biçimi oluşturan unsurlardır.

6)Ölçü: Tasarım daima deðişik ve belirli ölçülere sahip görsel unsurların bir araya gelmesiyle oluşur.

7)Yön: Bir tasarım üzerindeki çizgiler ve noktalar deðişik noktalara yönelerek bir hareket oluştururlar. Tasarımcı , vereceði etki doðrultusunda bu hareketi yönlendirmekle yükümlüdür.

Bir tasarımın beş temel ilkesi bulunmaktadır.

1)Denge
2)Orantı ve görsel hiyerarşi
3)Görsel devamlılık
4)Bütünlük
5)Vurgulama

Tasarım çalışmalarında bu beş temel ilke göz önünde tutulmalıdır. Tasarım hazırlanırken denge, orantı ve görsel devamlılık bir bütünlük içerisinde iyi bir vurgulamayla verilmelidir.

TASARIMIN GÖRSELLEŞTİRİLMESİ

Taslaklar: Görselleştirmenin ilk basamaðı olan taslaklar, yaratıcı düşünceleri yalınlaştırarak aktaran görsel notlar yada kararlamalardır.  Her taslak birer zihinsel alıştırmadır. Taslak aşaması, tasarım sürecinin beklide en uzun tutulması gereken kısmıdır.

Taslak aşamasında yaratıcılıðın bütün sınırları zorlanmalı, bu çalışmalar belirli bir olgunluða erişmeden herhangi bir seçme yoluna gidilmemelidir. Taslaklar, tasarımın görünümü hakkında  üretim öncesinde bilgi veren unsurlardır. Her tasarım için en az bir taslak önceden hazırlanmalıdır.

Taslak çalışmasının gelişim evresi: Taslaklar ilk önce karalamalardan yola çıkılarak hazırlanır yani taslak hazırlamanın ilk aşaması karalamalardır.  Tasarımcı karalamaları arasında seçtiði birkaç örneði biraz daha görsel hale getirir buna ön taslak denir. Çalışmanın son aşaması ayrıntılı taslaklardır.  Bu taslaklarda iyice ayrıntıya girilir ve tasarım görselleştirilmiş olur.

TASARIMIN OLUŞTURULMASI

Mümkün olduðu kadar basit ve net bir tasarım yapabilmek için, tasarımın çözümünde üç boyuta geçerken çizgi, yön, doku, oran- orantı ve renkten oluşan görsel öðeler kullanılır. Kullanılan görsel öðeler yeni bir bütünü meydana getiren esas parçalardır.

Tasarım doðrultusunun, ulaşacaðı kitlenin farkında olmalıdır. Neyi hangi fiyata satabileceðini, neyi niçin satamayacaðını yi bilmelidir. Biçim ve dekorda farklı kitleleri hedeflemelidir. Firmanın rekabet ettiði diðer firmaların ne yaptıklarını, ne ürettiklerini bilmelidir. İnsan ilişkileri de işin en önemli kısmıdır.

Kısaca özetlenen tasarım ilke ve yöntemleri,  seramik tasarımı konusunda irdelendiðinde,  ele alınan görsel yöntem ve ilkelerin bilinmesi, biçim kaygısı kadar malzeme yani sır, ve boya maddeleri ve yapıları, uygun şekillendirme ve kurutma yöntemleri, fırın ve ısı faktörü  kullanılabilir dekor yöntemlerinin de bilinmesi gerekir. Çünkü ürün tasarımında kullanılacak çamur ve sır hammaddelerinin aralarındaki ilişkiler ve  kontrol yöntemleri, toplu küçülme,  su emme ve mukavemet oranları önemli rol oynar. Bu ilişkiler birbirini etkiler.

ETİKETLER :
YORUMCULARIN DİKKATİNE
İmlası bozuk, büyük harfle yazılan, hakaret niteliği taşıyan, argo, küfür ve ırkçı ifadeler içeren yorumlar kesinlikle yayınlanmayacaktır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Adınız :
E-Mail :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Diğer yazıları...
Yazılım
Uyumlu Web Tarayıcıları